“یالثارات” توقیف شد/ تذکر به نشریات ۹ دی و وطن امروز. در آخرین جلسه‌ی هیئت نظارت بر مطبوعات، هفته‌نامه‌ی «یالثارات‌الحسین» توقیف شد و هفته‌نامه‌ی «۹ دی» تذکر گرفت. به گزارش کمیاب، در جلسه‌ی روز گذشته (دوشنبه، ۱۶ دی‌ماه) هیئت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ۳۹ نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجوز انتشار گرفتند. همچنین تقاضاهای تغییر وضعیت تعدادی از نشریات بررسی شد که در آن، چهار تغییر صاحب امتیازی و شش تغییر مدیرمسوولی مور ...

“یالثارات” توقیف شد/ تذکر به نشریات ۹ دی و وطن امروز

در آخرین جلسه‌ی هیئت نظارت بر مطبوعات، هفته‌نامه‌ی «یالثارات‌الحسین» توقیف شد و هفته‌نامه‌ی «۹ دی» تذکر گرفت.

به گزارش کمیاب، در جلسه‌ی روز گذشته (دوشنبه، ۱۶ دی‌ماه) هیئت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ۳۹ نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجوز انتشار گرفتند. همچنین تقاضاهای تغییر وضعیت تعدادی از نشریات بررسی شد که در آن، چهار تغییر صاحب امتیازی و شش تغییر مدیرمسوولی مورد موافقت قرار گرفت.

در ادامه‌ی این جلسه، به روزنامه‌ی «وطن امروز» به‌دلیل نقض مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی و به استناد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵ قانون مطبوعات تذکر و پرونده‌ی این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.

همچنین هفته‌نامه‌ی «یالثارات‌الحسین» به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات و براساس تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ آن قانون توقیف و پرونده‌ی تخلفات آن نشریه برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

هفته‌نامه‌ی «۹ دی» نیز براساس بندهای ۸ و ۱۱ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات تذکر گرفت و پرونده‌ی تخلفات این هفته‌نامه به مرجع قضایی فرستاده شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه