کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک

 پس از آنکه هفته گذشته مؤسسه گالوپ، ایران را در میان کشورهای ناشاد جهان قرار داد "فرانس24 در گزارشی از به راه افتادن کمپین گسترش موزیک خیابانی برای تزریق شادی به جامعه خبرداد.
 
 
"گالوب بر مبنای یک نظرسنجی و بررسی احساسات هزار تن از مردم 138 کشور جهان ایران را در کنار مصر و پس از عراق در میان غمگین ترین کشورهای جهان قرار داد. 
 
 
در همین حال شبکه خبری فرانس 24 گزارش داد که در ایران "کمپینی" برای تزریق شادی به جامعه با اجرای موزیک خیابانی به راه افتاده است که به دنبال ترویج فرهنگ موسیقی حرفه‌ای خیابانی است. این پدیده ای که تا چندی پیش تنها در برخی خیابان‌های پایتخت نظیر ولیعصر و شهرک قدس دیده می‌شد، اکنون در شهرهایی بزرگی همچون شیراز، اصفهان و تبریز نیز دیده می‌شود.
 
 
بنا به این گزارش نوازندگی در خیابان یا از سر نیاز مالی نوازنده یا به دلیل نبود امکان اجرا بر روی صحنه است اما هستند کسانی که به دلایل دیگر موزیک خود را به خیابان می برند؛ این دست نوازندگان معتقداند با این کار ضمن تزریق نشاط به جامعه طیف هایی که به ندرت مخاطب موسیقی به طور جدی قرار می گیرند را جذب می کنند.
 
 
به گزارش این شبکه فرانسوی بسیاری از کسانی که این روزها در خیابان ها مینوازند، نوازنده ها و هنرمندان جدی و شناخته شده ای هستند. 
 
 
یکی از نوازندگان خیابانی درباره کارخود به این شبکه گفته است: این روزها یکی از مهمترین دغدغه های همه نبود شادی و حتی وجود نگاه گناه آلود به شادی در بخش هایی از جامعه است، ما تلاش میکنیم این نگاه را تغییر دهیم. مردم فکر میکنند «سنگین بودن» و غمگین نشان دادن خودشان یک نوع پرستیژ است، موسیقی خیابانی کمک میکند که نگاه مردم به شاد بودن عوض شود. واقعیت این است که هنگام سوار شدن به مترو و یا در خیابان دیدن مردم افسرده و غمگین هر فردی را تحت تاثیر قرار میدهد. به نظر من شاد زندگی کردن حق همه است و به نظر من موسیقی هم راهی برای فرار از افسردگی است.
 
 
 
 
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 1
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 2
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 3
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 4
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 5
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 6
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 7
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 8
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 9
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 10
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 11
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 12
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 13
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 14
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 15
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 16
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 17
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 18
 
کمپین‌ شاد کردن جامعه با موزیک - تصویر 19
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه