کتابخانه ملی چین در غرب شهر پکن پایتخت چین قرار دارد...

کتابخانه ملی چین

کتابخانه ملی چین در غرب شهر پکن پایتخت چین قرار دارد. این کتابخانه با گردآوری آثار کتابخانه سلطنتی پکن در سال ۱۹۰۹ تاسیس شد. این کتابخانه نه تنها صاحب یکی از بزرگترین مجموعه های غنی کتاب جهان ؛ بلکه بزرگترین مجموعه آثار زبانهای خارجی را نیز به خود اختصاص داده است .

کتابخانه ملی چین

 

کتابخانه ملی چین

کتابخانه ملی چین

 

کتابخانه ملی چین

کتابخانه ملی چین

 

منبع : خبرنو

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه