پیکسل کوتاه ترین گربه ی جهان

این گربه کوچک که پیکسل نام دارد با 5 اینچ قد می تواند نام خود را در کتاب رکورد های گینس به عنوان کوتاه ترین گربه جهان ثبت کند. رکورد کوتاه ترین گربه ی جهان با 5.35 اینچ به نام ناپلئون از کانادا ثبت شده بود.

این گربه ها ازنژاد نسبتا جدید Munchkin هستند که در اثر نوعی نقص ژنتیکی به وجود آمده اند و در سال 1995 توسط انجمن بین المللی گربه ها به رسمیت شناخته شده اند.

 کوتاه ترین گربه ی جهان

 کوتاه ترین گربه ی جهان

 کوتاه ترین گربه ی جهان

 کوتاه ترین گربه ی جهان

 کوتاه ترین گربه ی جهان

 کوتاه ترین گربه ی جهان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه