در روستای بالا جاده گلستان بخش زیادی از اقتصاد روستاییان از فروش محصولات انار ترش و شیرین جنگلی می باشد و از گذشته های دور از روستاهای همجوار و برخی از استانهای دیگر نیز برای خرید این محصولات به آنجا می روند. هر ساله در یک دوره یک ماهه مشاغل خاصی چون انار چینی ، اناردله کانی ، ترشی پزی ، انار تیم خاشک کانی و … رونق می گیرد.

در روستای بالا جاده گلستان بخش زیادی از اقتصاد روستاییان از فروش محصولات انار ترش و شیرین جنگلی می باشد و از گذشته های دور از روستاهای همجوار و برخی از استانهای دیگر نیز برای خرید این محصولات به آنجا می روند. هر ساله در یک دوره یک ماهه مشاغل خاصی چون انار چینی ، اناردله کانی ، ترشی پزی ، انار تیم خاشک کانی و … رونق می گیرد.

 

 

 

پخت ترشی انار - تصویر 1

پخت ترشی انار - تصویر 2

پخت ترشی انار - تصویر 3

پخت ترشی انار - تصویر 4

پخت ترشی انار - تصویر 5

پخت ترشی انار - تصویر 6

پخت ترشی انار - تصویر 7

پخت ترشی انار - تصویر 8

پخت ترشی انار - تصویر 9

پخت ترشی انار - تصویر 10

پخت ترشی انار - تصویر 11

پخت ترشی انار - تصویر 12

پخت ترشی انار - تصویر 13

پخت ترشی انار - تصویر 14

پخت ترشی انار - تصویر 15

پخت ترشی انار - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه