وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد !

آدریان ساملینگ (adrian sommeling) گرافیست ۴۸ ساله اهل آمستردام عکس هایی از تخیلات پسر بچه ۸ ساله اش ارائه داده است که توسط هنر گرافیک آنها را به حقیقت نزدیک کرده است.

 

 

وی عنوان کرده از کودکی نزد مادر خود که نقاش زبردستی بوده با هنر گرافیک و نقاشی آشنا شده که در دستیابی به این مهارت بسیار به او کمک کرده است

 

 

 

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 1

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 2

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 3

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 4

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 5

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 6

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 7

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 8

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 9

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 10

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 11

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 12

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 13

هنر گرافیک

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 14

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 15

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 16

هنر گرافیک

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 17

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 18

هنر گرافیک

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 19

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 20

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 21

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 22

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 23

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 24

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 25

 

وقتی تخیل به حقیقت گره میخورد ! - تصویر 26

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه