هنر نمایی روی سر مشتری

 این آرایشگر در سن آنتونیو در برزیل که خودش را راب معرفی میکند شاید بنظر یک هنرمند نیاید ولی در دوران جام جهانی بازارش سکه شده. او در یک ساعت نقشی رنگارنگ از تیم و بازکن مورد علاقه شما را روی مو هایتان با استفاده از تراشیدن مو و بعضا رنگ کردن آن پیاده میکند. چیزی که در استادیوم احتمالا باعث حسادت خیلی ها شود.

 

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 1

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 2

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 3

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 4

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 5

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 6

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 7

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 8

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 9

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 10

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 11

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 12

هنر نمایی روی سر مشتری - تصویر 13

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه