هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

جف فریزن، عکاس خلاق کانادایی توانسته است با استفاده از برگ های درخت شاه بلوط که همراه با دخترش در فصل پاییز جمع کرده اند عکس های بسیار زیبایی بگیرید.
وی در استودیو خود این عکس ها را با استفاده از یک زوایه کوچک گرفته است.همچنین برای اینکه این برگ ها نمایی فلزی به خود بگیرند از نور پنجره ای که با ورق نازک قلع پوشانده شده بود بهره برده است.

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

هنر عکاسی از برگ های درخت شاه بلوط

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه