هنری جادویی در مسیر راه آهن

کسانی که سوار قطاری در یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل پنسیلوانیا می شوند از آنچه که خواهند دید شگفت زده می شوند. هنرمند برلینی ،Katharina Grosse مسیر این خطوط راه آهن را به صورتی جادویی رنگ آمیزی کرده است. او با بهره گیری از تکنیک های منحصر به فرد رنگ آمیزی با اسپری مسیری جادویی و رنگارنگ را پدید آورده است.

 

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 1

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 2

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 3

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 4

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 5

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 6

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 7

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 8

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 9

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 10

هنری جادویی در مسیر راه آهن - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه