هنرنمایی جلوی آینه

این دختر نوجوان و خوش ذوق بجای آنکه مثل هم سن و سال هایش در جلو آینه از خود عکس بگیرد (عکس سلفی) فکری خلاقانه به ذهنش رسیده است. او در جلوی آینه از خود عکس گرفته ولی عکس های او با نقاشی هایی که روی آینه کشیده تصاویر ترکیبی بسیار جالبی پدید آورده است. این دختر نوجوان نشان داده که  هنرنمایی با کمترین امکانات هم قابل انجام است.

 

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 1

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 2

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 3

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 4

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 5

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 6

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 7

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 8

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 9

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 10

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 11

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 12

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 13

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 14

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 15

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 16

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 17

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 18

هنرنمایی جلوی آینه - تصویر 19

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه