هنرمندی با سایه ها

همه ما از کودکی با بازی سایه ها آشنا شده ایم ، بازی هایی که با خلق سایه حیوانات با دستانمان انجام میشد.گروهی از هنرمندان که به این بازی ها علاقه بسیار زیادی دارند با خلق آثار هنری بسیار زیبا با سایه ها این احساس را بروز می دهند.سایه هایی که با چیدن در هم و بر هم اشیاء ایجاد می شوند و یا حتی با ترک دیوار یا چروک روی پارچه، اما خلق همین اشیاء درهم و برهم خودش مهارتی بالا می خواهد.در این آلبوم عکس هایی از زیباترین آثار هنری تشکیل شده از سایه ها را می توانید مشاهده کنید.

 

هنرمندی با سایه ها - تصویر 1

هنرمندی با سایه ها - تصویر 2

هنرمندی با سایه ها - تصویر 3

هنرمندی با سایه ها - تصویر 4

هنرمندی با سایه ها - تصویر 5

هنرمندی با سایه ها - تصویر 6

هنرمندی با سایه ها - تصویر 7

هنرمندی با سایه ها - تصویر 8

هنرمندی با سایه ها - تصویر 9

هنرمندی با سایه ها - تصویر 10

هنرمندی با سایه ها - تصویر 11

هنرمندی با سایه ها - تصویر 12

هنرمندی با سایه ها - تصویر 13

هنرمندی با سایه ها - تصویر 14

هنرمندی با سایه ها - تصویر 15

هنرمندی با سایه ها - تصویر 16

هنرمندی با سایه ها - تصویر 17

هنرمندی با سایه ها - تصویر 18

هنرمندی با سایه ها - تصویر 19

هنرمندی با سایه ها - تصویر 20

هنرمندی با سایه ها - تصویر 21

هنرمندی با سایه ها - تصویر 22

هنرمندی با سایه ها - تصویر 23

هنرمندی با سایه ها - تصویر 24

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه