با فرا رسیدن جمعه سیاه، روزی که اجناس با تخفیف‌های بسیار در مغازه‌ها به فروش می‌رسد،‌ مردم به‌سمت فروشگاه‌ها هجوم بردند تا پیش از تعطیلات کریسمس بتوانند اجناس مورد نیاز خود را با قیمت‌های پایین‌تر تهیه کنند.

با فرا رسیدن جمعه سیاه، روزی که اجناس با تخفیف‌های بسیار در مغازه‌ها به فروش می‌رسد،‌ مردم به‌سمت فروشگاه‌ها هجوم بردند تا پیش از تعطیلات کریسمس بتوانند اجناس مورد نیاز خود را با قیمت‌های پایین‌تر تهیه کنند.

 

 

 

هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 1

 

 

هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 2
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 3
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 4
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 5
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 6
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 7
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 8
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 9
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 10
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 11
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 12
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 13
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 14
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 15
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 16
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 17
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 18
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 19
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 20
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 21
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 22
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 23
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 24
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 25
 
 
هجوم مردم به فروشگاه‌های آمریکا در جمعه سیاه - تصویر 26
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه