نمای حیرت انگیز و خیلی نزدیک از وسایل منزل

تصاویر زیر با تکنیک عکاسی ماکروگرافی یا عکاسی از نمای خیلی نزدیک از وسایل روزمره خانه ثبت شده اند.

 

 

 

عکس های ماکرو

چوب کبریت
 عکس های ماکرو

دکمه X روی کیبرد
 


عکس های ماکرو

دانه شکر


عکس های ماکرو

نوک خودکار بیک


عکس های ماکرو

نمای نزدیک اسفنج


عکس های ماکرو

یک رشته ماکارونی


عکس های ماکرو

کلید از جنس برنج


عکس های ماکرو

تی بگ


عکس های ماکرو

شن ساحل دریا


عکس های ماکرو

رژ لب


عکس های ماکرو

لبه چاقو اره ای


عکس های ماکرو

ساقه سیب


عکس های ماکرو

چوب سوخته


عکس های ماکرو

کرن فلیک


عکس های ماکرو

کف صابون


عکس های ماکرو

پیچ


عکس های ماکرو

ورق های  کتاب


عکس های ماکرو

مقوا

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه