هنرمند خلاق اهل لندن انگلستان آنا انشاینا انواع حیوانات را تنها با استفاده از نقطه های رنگی نقاشی کرده است. او با استفاده از آبرنگ انواع فلامینگو، نهنگ و طاووس و جغد را به تصویر کشیده است. انشاینا با استفاده از این شیوه ی جدید در نقاشی توانسته احساس جنب و جوش و پویایی را به بیننده القا کند.

هنرمند خلاق اهل لندن انگلستان آنا انشاینا انواع حیوانات را تنها با استفاده از نقطه های رنگی نقاشی کرده است.

او با استفاده از آبرنگ انواع فلامینگو، نهنگ و طاووس و جغد را به تصویر کشیده است. انشاینا با استفاده از این شیوه ی جدید در نقاشی توانسته احساس جنب و جوش و پویایی را به بیننده القا کند.

نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (1)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (2)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (3)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (4)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (5)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (6)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (7)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (8)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (9)
نقاشی های زیبا و شگفت انگیز از حیوانات با هزاران نقطه ی رنگی آبرنگ (10)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه