نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون

تصویرگر و طلا ساز Brenda Lyons بوم نقاشی غیر معمولی را برای آثار جدید خود انتخاب کرده است. او بر روی پر بوقلمون های وحشی نقاشی هایی زیبا و با جزئیات خیره کننده کشیده است.

 

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 1

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 2

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 3

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 4

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 5

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 6

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 7

نقاشی های زیبا بر روی پر بوقلمون - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه