نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها

بسیاری از هنر های خیابانی و دیواری به عنوان یک خرابکاری شناخته می شوند ولی درباری نقاشی های هنرمند فرانسوی Patrick Commecy دیگر صاحب خانه ها او را برای نقاشی روی خانه هایشان خبر می کنند. او همراه تیم خود دیوار های فرسود و کسل کننده را به آثار هنری بسیار زیبا تبدیل می کند.

 

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 1

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 2

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 3

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 4

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 5

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 6

نقاشی های باورنکردنی روی خانه ها - تصویر 7

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه