نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

هنرمندی از ایندیانا به نام Jamie Homeister از پر ها به جای بوم نقاشی استفاده کرده است. او تصویر حیوانات مختلفی را بر روی پر های سفید و رنگی نقاشی کرده است، او همچنین با کنار هم قرار دادن چندین پر و نقاشی کشیدن بر روی آنها آثاری ترکیبی خلق کرده است که بسیار دیدنی هستند.

 

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

نقاشی از حیوانات بر روی پر ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه