موج های شگفت انگیز در آلاسکا

یکی از پدیده های شگفت انگیز و جالب در طبیعت پدیده جزر و مد است. وقتی جزر و مد در منطفه آلاسکا رخ می دهد باعث به وجود آمدن موجهایی منظم ، ملایم و کم عمق و البته بسیار شگفت انگیز و زیبا می شود که هم گردشگران و دوستداران طبیعت برای دیدن این زیبایی به آن مناطق می روند و هم فرصت مناسبی است برای موج سواران که از این پدیده لذت ببرند.

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 1

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 2

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 3

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 4

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 5

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 6

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 7

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 8

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 9

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 10

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 11

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 12

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 13

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 14

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 15

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 16

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 17

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 18

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 19

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 20

 

موج های شگفت انگیز در آلاسکا - تصویر 21

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه