رییس سازمان لیگ حرفه ای دچار عارضه قلبی شد. مهدی تاج صبح روز گذشته در حالی که در دفتر رییس سازمان وظیفه عمومی حضور یافته بود تا با سردار صدرالسادات جلسه ای درباره وضعیت بازیکنان دارای کارت معافیت جعلی هستند داشته باشد، دچار عارضه قلبی شد و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت. وی در حال حاضر در بخش سی سی یو بستری است. منبع: ورزش 3.

مهدی تاج سکته کرد

رییس سازمان لیگ حرفه ای دچار عارضه قلبی شد.
1-Taj[wWw.KamYab.ir]

 

 

 

مهدی تاج صبح روز گذشته در حالی که در دفتر رییس سازمان وظیفه عمومی حضور یافته بود تا با سردار صدرالسادات جلسه ای درباره وضعیت بازیکنان دارای کارت معافیت جعلی هستند داشته باشد، دچار عارضه قلبی شد و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت.

وی در حال حاضر در بخش سی سی یو بستری است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه