مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها

هنرمندانی از 8 کشور دنیا در شهر جیانگچنگ در چین دور هم جمع شده اند تا در مراسم بین المللی رنگ آمیزی بوفالو ها شرکت کنند. امسال که 60 امین سالگرد این رقابت است  48 بوفالو رنگ شده با هم به رقابت خواهند پرداخت. جایزه این رقابت رنگین حدود 16هزار دلار می باشد که به بهترین نقاش های بوفالو پرداخت میشود. گقتنی است که رنگ آمیزی بوفالو ها بر اساس رسمی و افسانه ای قدیمی انجام میشود.

 

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 1

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 2

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 3

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 4

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 5

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 6

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 7

مسابقه رنگ آمیزی بوفالو ها - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه