مرد جوان، متهم به قتل نوزاد ۴ماهه. پسری جوان که به قتل کودکی چهار‌ماهه متهم است، در دادگاه کیفری ‌استان تهران پای میز محاکمه رفت. به گزارش نایاب فان ، نماینده دادستان در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده در جایگاه حاضر شد و خطاب به قضات شعبه٧١ دادگاه کیفری ‌استان تهران گفت: «متهم جوانی ٢٧ساله به‌نام امیر است که پنج‌سال قبل کودکی چهار‌ماهه را به قتل رساند. متهم بعد از گریه کودک از او عصبانی شد و با واردکردن ضربه‌ای به‌صورت و سایر قسمت‌های بدن مقتول باعث مرگ او شد. ». نماینده دادستان ادامه داد ...

مرد جوان، متهم به قتل نوزاد ۴ماهه

پسری جوان که به قتل کودکی چهار‌ماهه متهم است، در دادگاه کیفری ‌استان تهران پای میز محاکمه رفت.

به گزارش نایاب فان ، نماینده دادستان در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده در جایگاه حاضر شد و خطاب به قضات شعبه٧١ دادگاه کیفری ‌استان تهران گفت: «متهم جوانی ٢٧ساله به‌نام امیر است که پنج‌سال قبل کودکی چهار‌ماهه را به قتل رساند. متهم بعد از گریه کودک از او عصبانی شد و با واردکردن ضربه‌ای به‌صورت و سایر قسمت‌های بدن مقتول باعث مرگ او شد.»

نماینده دادستان ادامه داد: «مطابق گزارش پزشکی قانونی مقتول که نوزاد پسر بود بر اثر ضربه مغزی ناشی از وارد‌آمدن ضربه سنگین با جسم سخت به سرش دچار خونریزی مغزی شده و به قتل رسیده‌ است. براساس اقرار صریح متهم، استعلامات انجام‌گرفته از پزشکی قانونی و همچنین سایر مدارک موجود در پرونده خواستار رسیدگی به این پرونده هستم. همچنین باتوجه به اتهام مادر مقتول که در جلسه دادگاه حاضر نشده‌ است پرونده مستقیم در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد.
مادر مقتول متهم است کودک را در پی رابطه نامشروع به دنیا آورده ‌است. وی که با قرار کفالت آزاد شده در دادگاه حاضر نشده ‌است. باتوجه به اینکه مادر مقتول متواری است و پدر او نیز شناسایی نشده ‌است از سوی دادستانی درخواست صدور حکم قصاص دارم.»

در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد او اتهام قتل را رد کرد و گفت: «از مدتی قبل از این حادثه در خانه خاله‌ام بودم او مقتول را برای نگهداری قبول کرده ‌بود و ماهانه از مادرش پول می‌گرفت توافق کرده‌ بودند ماهی ۴۵٠هزار‌تومان برای هزینه پوشک و شیر بچه از او بگیرند در جریان نیستم که این کودک چطور به دنیا آمد اما می‌دانم قرار بود خاله‌ام چند سالی از او نگهداری کند.»

متهم درباره روز حادثه گفت: «آن زمان دست‌و‌پایم در تصادف شکسته ‌بود و به‌همین‌دلیل در خانه خاله‌ام می‌ماندم. زمان حادث�� او و شوهرش خانه نبودند و برای خرید بیرون رفته‌ بودند بچه در خانه بود، خاله‌ام گفت: قبل از بیدار‌شدن بچه می‌آید اما به‌محض اینکه آنها بیرون رفتند بچه بیدار شد به سختی بلند شدم، به سمت آشپزخانه رفتم و برایش شیر درست کردم شیشه را داخل دهانش گذاشتم شیر به گلویش پرید و نفسش رفت چند ضربه به کمر و صورتش زدم تا نفسش برگردد، دیدم نمی‌توانم کاری بکنم به‌سمت خانه همسایه رفتم و کمک خواستم. زن همسایه بچه را نگاه کرد و گفت باید او را به دکتر ببری این بچه حالش بد است. لب‌هایش سیاه ‌شده‌ بود. هرچند نمی‌توانستم درست راه بروم، بچه را بغل گرفتم و پیاده به سمت بیمارستانی که نزدیک خانه بود رفتم در راه پایم به جایی‌گیر کرد و زمین خوردم بچه بغلم بود و او هم با من به زمین افتاد اصلا نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد بچه سرش به جایی برخورد کرد یا نه اما تنها ضربه‌ای که ممکن است به او خورده‌ باشد همان موقع بود.»

در این هنگام قاضی عزیزمحمدی -رییس دادگاه- به متهم گفت: در اعترافات اولیه گفته‌ای وقتی بچه گریه کرد از دستش ناراحت شدی و او را زدی حتی گفته‌ای چندضربه به‌صورتش زدی و همین باعث شد نفسش برود اصلا در مورد اینکه بچه شیر می‌خورد و به گلویش پرید صحبتی نکردی؛ حالا چطور ادعا می‌کنی حین شیر‌دادن به بچه این اتفاق افتاد؟»

متهم گفت: «همان موقع هم به بازپرس گفتم بچه از دستم افتاد اصلا قصد نداشتم او را بکشم.»بعد از متهم وکیل‌مدافع او در جایگاه حاضر شد او جرم موکلش را قتل غیرعمد دانست و گفت: «زمان حادثه امیر به‌دلیل صدمه‌ای که دیده ‌بود به‌درستی قدرت راه‌رفتن نداشت. از آنجایی که متهم مهارتی در نگهداری بچه نداشت بنابراین برای اینکه به بچه شیر بدهد اشتباه کرد و این موضوع باعث شد کودک دچار صدمه شود. سپس موکلم تصمیم گرفت کودک را نجات دهد اما نمی‌تواند خودش را کنترل کند و دوباره به زمین می‌خورد که در این میان کودک نیز صدمه دید بنابراین باتوجه به آنچه اتفاق افتاده ‌است می‌بینیم او قصدی برای قتل نوزاد چهار‌ماهه نداشت.
به‌همین‌دلیل درخواست دارم موکلم از اتهام قتل عمد تبرئه شود.»

سپس متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد و درخواست بخشش کرد. با پایان جلسه رسیدگی هیات قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند. از آنجایی که مادر مقتول در جلسه حضور نداشت، به اتهام رابطه نامشروع او رسیدگی نشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه