مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی

پس از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی برزیل دیشب برگزار شد، ملی پوشان ساعاتی قبل تهران را به مقصد برزیل ترک کردند.

 
مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل دیشب در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد؛ ساعاتی قبل کاروان تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز و ساعت 5 عازم برزیل و جام جهانی 2014 شد.
 
 
 
چندین نفر از علاقمندان تیم ملی مقابل در سالن سی آی پی فرودگاه تجمع کردند و بازیکنان در میان استقبال آنها وارد سالن شدند. هنگامی که تیم ملی از طبقه فوقانی سالن به طبقه پایین آمد و قصد عبور از گیت را داشت، تعدادی از هواداران با کارلوس کی‌روش خداحافظ می کردند و کی‌روش هم با برخی از آنها دست داد.
 
 
 
در میان هواداران تعدادی از خانم‌ها هم بودند که پرچم های کوچک ایران را در درست داشتند.
 
 

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 1

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 2

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 3

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 4

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 5

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 6

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 7

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 8

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 9

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 10

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 11

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 12

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 13

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 14

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 15

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 16

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 17

 

مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 18 1 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 19 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 20 16  17  18 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 21 19  20  21  22 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 22 23 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 23 24 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 24 25  26  27  28  29 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 25 30 مراسم بدرقه تیم ملی در استادیوم آزادی تا فرودگاه امام خمینی - تصویر 26 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه