مجسمه های شگفت انگیز با مداد از هنرمند آمریکایی

هنرمندن آمریکایی ساکن در میامی Federico Uribe با استفاده از مداد های رنگی کارهای هنری بسیار زیبایی را خلق کرده است.
آثار وی شامل نقاشی هایی به سبک کلاسیک، مجسمه هایی سه بعدی به شکل حیوانات، انسان ها و مکان های مختلف می باشد.

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

مجسمه های شگفت انگیز با مداد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه