مبارزه با گاو خشمگین

در جریان مسابقه گاوبازی در مادرید 3 نفر که به ترتیب با یک گاو مبارزه کردند راهی بیمارستان شدند و کسی جایگزین نشد تا با این گاو خشمگین مبارزه کند، و بعد از 35 سال در این کشور مسابقه نیمه کاره متوقف شد. 

مبارزه با گاو خشمگین - تصویر 1
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه