ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا

ماهی ماندارین یا ماهی اژدهایی (Synchiropus splendidus) یک ماهی کوچک و رنگ روشن از تیره بچه‌ اژدها ماهیان است که در پیشه آکواریوم آب‌شور بسیار پرطرفدار است. این ماهی بومی اقیانوس آرام و تقریبا در محدوده جنوب جزایر ریوکیو تا استرالیا است. ماهی ماندارین، ماهی ساکن ریف می باشد که مرداب‌های محافظت شده و ریفهای نزدیک ساحل را ترجیح می دهد. با وجودی‌که دارای حرکت آهسته هستند و در نواحی سکونتشان نسبتا شایع می باشند ولی به آسانی دیده نمی شوند که این بدلیل عادت غذا خوری در کف دریا و اندازه کوچک آنها (حداکثر ۶ سانتی متر) می باشد. آنها عمدتا از سخت پوستان و بندپایان تغذیه می کنند.

 

 

 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 1

 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 2

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 3

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 4

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 5

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 6

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 7

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 8

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 9

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 10

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 11

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 12

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 13

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 14

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 15

 
 

ماهی اژدهایی؛ رنگارنگ ترین ماهی دنیا - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه