لحظه تولد نوزاد

این عکس ها توسط کریستین برتلوت در لحظه تولد کودکان بصورت سزارین گرفته شده است. او میگوید لحظه ای که کودک متولد میشود سرشار از خون و مایعات داخل رحم است وگویی از اولین چالش زندگی اش پیروز خارج شده است. او به این کودکان فرشته های تاریکی لقب داده است.

 

 

 

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

لحظه تولد نوزاد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه