عکس های کوچک ترین سگ انگلستان؛ یک چیهواهوا با قد 4 اینچ

این توله سگ آنقدر کوچک است که با یک پیپت تغذیه می شود.

کوچک ترین سگ انگلستان که یک چیهواهوا بوده و تایسون نام دارد هنگام تولد به قدری کوچک بود که توسط مادرش طرد شد.

صاحب او رزماری مک لیندن 46 ساله از لینکلن شایر برای حمل او از سبد همستر استفاده می کند. خانم مک لیندن می گوید که دهان او به قدری کوچک است که تنها می تواند با پیپت او را تغذیه کند.

دامپزشکان بر این باورند تایسون که یک سگ چیهواهوا از لهاسا می باشد ممکن است کوچکترین سگ در انگلستان باشد. آن ها معتقدند که تایسون باید در یک گروه جدید از گونه ی چیهواهوا قرار گیرد.

پیش از این عنوان کوچکترین سگ در انگلستان متعلق به تریور از یورکشایر بود که قد او 5 اینچ بود.

کوچک ترین سگ انگلستان

کوچک ترین سگ انگلستان

کوچک ترین سگ انگلستان

کوچک ترین سگ انگلستان

کوچک ترین سگ انگلستان

کوچک ترین سگ انگلستان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه