عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

اگر فکر می کنید با سفر به کشور های اروپایی و رفتن به کنار ساحل منظره ای بکر و زیبا ، مانند فیلم ها مشاهده میکندی در اشتباه هستید. عکاسی به نام Bernhard Langby عکس های هوایی جالبی از یک تفریحگاه ساحلی در ایتالیا گرفته است. شاید سواحل خلوت در نقاطی از اروپا پیدا شود ولی بیشترشان مانند این عکس ها شلوغ و پر جمعیت هستند ، ولی در این ساحل ها هرچند منظره ای بکر نمی بینید ولی هنگام قدم برداشتن مجبور به رد شدن از روی سایر افراد و له کردن دست و پای آنها نیستید زیرا به طور کاملا منظمی چطر ها و جایگاه هایی برای بازدید کنندگان فراهم شده تا از آن وضعیت نامناسب جلوگیری شود.

 

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

عکس های هوایی از سواحل ایتالیا

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه