عکس های زیبا و دیدنی یک عکاس کایاک سوار از آبدره های طبیعت شگفت انگیز کشور نروژ. عکاس ماجراجو توماش فارمانیک عکس های شگفت انگیزی از آبدره های نروژ از درون کایاک خود ایجاد کرده است. این عکاس خلاق 41 ساله سه سال به سراسر نروژ سفر کرده و این عکس ها را ایجاد کرده است. او این عکس ها را با استفاده از یک دوربین GoPro نصب شده بر روی کلاهش و یک دوربین کوچک سونی که در قسمت جلویی کایاک تعبیه شده گرفته است. فارمانیک قصد دارد که پس از نروژ به کشور های دیگر سفر کند و عکس های زیبایی را از طبیعت خلق کند.

عکس های زیبا و دیدنی یک عکاس کایاک سوار از آبدره های طبیعت شگفت انگیز کشور نروژ

عکاس ماجراجو توماش فارمانیک عکس های شگفت انگیزی از آبدره های نروژ از درون کایاک خود ایجاد کرده است.

این عکاس خلاق 41 ساله سه سال به سراسر نروژ سفر کرده و این عکس ها را ایجاد کرده است. او این عکس ها را با استفاده از یک دوربین GoPro نصب شده بر روی کلاهش و یک دوربین کوچک سونی که در قسمت جلویی کایاک تعبیه شده گرفته است.

آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-1
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-2
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-3
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-4
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-5
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-6
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-7
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-8
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-9
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-10
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-11

آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-12
آبدره های طبیعت شگفت انگیز نروژ-13

فارمانیک قصد دارد که پس از نروژ به کشور های دیگر سفر کند و عکس های زیبایی را از طبیعت خلق کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه