بد لندز یا مناطق بد بوم به دلیل چشم انداز خشک و بی رحم همراه با منارهای تیز و فرسایش یافته از سنگ مشهور هستند. اما اگر در زمان مناسب به این مناطق سفر کنید می توانید چشم اندازهایی زیبا مانند بیابان های یوتا در غرب آمریکا را مشاهده کنید. در پدیده ای که کمتر می توان دید این بیابان های خشک تبدیل به دشتی زیبا و رویایی با گل های وحشی زرد و بنفش شده است. عکاس خلاق گای تل که این عکس های زیبا و خارق العاده را از این منطقه گرفته می گوید : این اتفاق بسیار نادر است و رطوبت کم موجود در بیابان باعث ایجاد ...

بد لندز یا مناطق بد بوم به دلیل چشم انداز خشک و بی رحم همراه با منارهای تیز و فرسایش یافته از سنگ مشهور هستند. اما اگر در زمان مناسب به این مناطق سفر کنید می توانید چشم اندازهایی زیبا مانند بیابان های یوتا در غرب آمریکا را مشاهده کنید.

در پدیده ای که کمتر می توان دید این بیابان های خشک تبدیل به دشتی زیبا و رویایی با گل های وحشی زرد و بنفش شده است.

عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (1)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (2)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (3)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (4)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (5)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (6)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (7)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (8)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (9)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (10)
عکس های رویایی از گل های بنفش و زرد در بیابان های یوتا در غرب آمریکا (11)

عکاس خلاق گای تل که این عکس های زیبا و خارق العاده را از این منطقه گرفته می گوید : این اتفاق بسیار نادر است و رطوبت کم موجود در بیابان باعث ایجاد این فرش رنگی می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه