عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

جدید ترین عکس های مهناز افشار در حاشیه جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در جشنواره فجر سال93

هانیه توسلی در جشنواره فجر سال93

هانیه توسلی در جشنواره فجر سال93

سلفی هانیه توسلی و خواهرش در جشنواره فجر

سلفی هانیه توسلی و خواهرش در جشنواره فجر

هانیه توسلی در حاشیه جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی و احسان کرمی

هانیه توسلی در حاشیه جشنواره فیلم فجر

نگار جواهریان در نشست خبری فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

عباس غزالی و نگار جواهریان بازیگران فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

چکامه چمن ماه در نشست خبری فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

چکامه چمن ماه در نشست خبری فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

بازیگران فیلم داره صبح میشه

رعنا آزادی ور در نشست خبری فیلم داره صبح میشه

گیلدا حمیدی در نشست رسانه ای فیلم داره صبح میشه

رعنا آزادی ور در نشست خبری فیلم داره صبح میشه

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

گیلدا حمیدی در نشست خبری فیلم داره صبح میشه

گلاره عباسی و شبنم مقدمی در جشنواره فیلم فجر

گلاره عباسی و شبنم مقدمی در جشنواره فیلم فجر

بازیگران فیلم رخ دیوانه بر روی فرش قرمز جشنواره فجر

بازیگران فیلم رخ دیوانه بر روی فرش قرمز جشنواره فجر

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

صابر ابر و طناز طباطبایی در مراسم فرش قرمز فیلم رخ دیوانه

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 30

نازنین بیاتی در نشست خبری فیلم رخ دیوانه

طناز طباطبایی در نشست خبری فیلم رخ دیوانه

سعید سهیلی و پسرش ساعد سهیلی در نشست خبری فیلم رخ دیوانه

طناز طباطبایی و صابر ابر در نشست فیلم رخ دیوانه

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳

طناز طباطبایی در مراسم اکران فیلم رخ دیوانه

نشست پرسش و پاسخ فیلم رخ دیوانه

طناز طباطبایی و صابر و ابر و نازنین بیاتی در نشست فیلم رخ دیوانه

نازنین بیاتی و طناز طباطبایی در اکران فیلم رخ دیوانه در جشنواره فجرزهره فکور صبور در جشنواره فجرسوگل قلاتیان در جشنواره فجرسحر قریشی در جشنواره فجر

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 42

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 43

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 44

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 45

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 46

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 47

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 48

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 49

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 50

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 51

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 52

عکس های بازیگران در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۳ - تصویر 53

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه