عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه

هنرمندی به نام Luis Hernan با استفاده از سیگنال های الکترومغناطیسی مانند WiFi نمایشی قابل مشاهده خلق کرده است. او با استفاده از برنامه ای که سیگنال های WiFi را به نور هایی تشکیل شده از 5 رنگ تبدیل میکند و عکاسی از تلفن همراه خود در حال دریافت و ارسال اطلاعات از طریق WiFiآثاری جالب و زیبا خلق کرده است.

 

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 1

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 2

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 3

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 4

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 5

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 6

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 7

عکاسی از سیگنال های WiFi تلفن همراه - تصویر 8

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه