عمل جراحی بر روی جوجه تیغی

این خارپشت کوچک که از بیماری چشمی رنج می برد توسط چند دامپزشک حرفه ای تحت یک عمل جراحی قرار گرفت و به سلامت کامل خود بازگشت.

 

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 1

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 2

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 3

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 4

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 5

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 6

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 7

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 8

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 9

عمل جراحی بر روی جوجه تیغی - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه