طراحی داخلی فوق العاده زیبای قصر"Sammezzano castle" فلورانس ایتالیا، هر گردشگر و توریستی را مبهوت خود می کند. در این قلعه ۳۶۵ اتاق (به عنوان تعداد روزهای سال) وجود دارد که نام هر اتاق با اتاق دیگر متفاوت است. این قلعه باشکوه در سال ۱۶۰۵ میلادی بنا گشته، و در اواسط قرن ۱۹ بازسازی شده است.

طراحی داخلی فوق العاده زیبای قصر"Sammezzano castle" فلورانس ایتالیا، هر گردشگر و توریستی را مبهوت خود می کند.

 

 

 

در این قلعه ۳۶۵ اتاق (به عنوان تعداد روزهای سال) وجود دارد که نام هر اتاق با اتاق دیگر متفاوت است. این قلعه باشکوه در سال ۱۶۰۵ میلادی بنا گشته، و در اواسط قرن ۱۹ بازسازی شده است. 

 

 


 

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 1

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 2

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 3

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 4

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 5

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 6

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 7

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 8

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 9

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 10

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 11

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 12

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 13

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 14

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 15

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 16

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 17

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 18

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 19

عجیب‌ ترین قصر دنیا - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه