عبادتگاه های مدرن

در جشنواره جهانی معماری، ۹ عبادتگاه ساخته شده با معماری مدرن در نقاط مختلف جهان معرفی شدند. این عبادتگاه ها در کشورهایی همچون آمریکا، ویتنام و کروه جنوبی قرار دارند.

 

 

 

عبادتگاه های مدرن - تصویر 1

 

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 2

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 3

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 4

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 5

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 6

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 7

مدرن

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 8

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 9

 

  • عبادتگاه های مدرن - تصویر 10

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه