سینماگراف

این تصاویر که از سوی سازندگان آن «سینماگراف» نام گرفته‌اند در نگاه اول شبیه تصاویر ثابت هستند اما در واقع یک بخش نامحسوس حرکتی را نمایان می‌کنند که چشم ناظر را به خود جذب کرده و بر آن تمرکز می‌کند. این آثار تا حدی وهم‌آور بوده ولی توجه فرد را کاملا مجذوب خود می‌کند.

 

 

سینماگراف - تصویر 1

 

سینماگراف - تصویر 2

 

سینماگراف - تصویر 3

 

سینماگراف - تصویر 4

 

سینماگراف - تصویر 5

 

سینماگراف - تصویر 6

 

سینماگراف - تصویر 7

 

سینماگراف - تصویر 8

 

سینماگراف - تصویر 9

سینماگراف

سینماگراف - تصویر 10

سینماگراف

سینماگراف - تصویر 11

 

سینماگراف - تصویر 12

سینماگراف

سینماگراف - تصویر 13

 

سینماگراف - تصویر 14

سینماگراف

سینماگراف - تصویر 15

 

سینماگراف - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه