سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند

وقوع بارش های سیل آسا، موجب به راه افتادن سیل در مناطقی از کشورهای مالزی، اندونزی و تایلند شده و هزاران تن را وادار به ترک خانه های خود کرده است. سیل در مالزی و تایلند دست کم ۲۴کشته بر جای گذاشته است.

 

 

سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 1

 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 2
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 3
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 4
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 5
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 6
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 7
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 8
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 9
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 10
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 11
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 12
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 13
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 14
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 15
 • سیل مرگبار در مالزی، اندونزی و تایلند - تصویر 16
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه