ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی

Yumi Okita نام هنرمندی خوش ذوق است که با استفاده از هنر گلدوزی حشره هایی رنگارنگ و زیبا خلق کرده است. او با استفاده از مواد مختلفی مثل پنبه،پر،خز و … این حشره های زیبا را ساخته و تمام قسمت های مختلف آنها را با دست رنگ آمیزی کرده است.

 

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 1

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 2

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 3

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 4

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 5

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 6

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 7

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 8

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 9

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 10

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 11

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 12

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 13

ساخت حشره های رنگارنگ با هنر گلدوزی - تصویر 14

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه