زندگی جالب با بچه فیل

بیگل دختر جوانی است که مسئول این بچه فیل است. فیلی که مادرش او را رها کرده و ابیگل مراقبت او را در پارک جنگلی آفریقای جنوبی به عهده دارد ، جزو این مسئولیت ها می توان بازی و تفریح و نیز تمیز کردن بچه فیل را نام برد.


 

 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 1
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 2
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 3
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 4
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 5
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 6
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 7
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 8
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 9
 
 
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 10
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 11
 
زندگی جالب با بچه فیل - تصویر 12
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه