زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری

ویلیام کاس، هنرمند برزیلی تباری است که با استفاده از عروسک های مینیاتوری و میوه های متنوع، زندگی و تفریحات انسان ها در سراسر جهان را به شکلی متفاوت توصیف کرده است.

 

زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 1
زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 2
زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 3
زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 4
زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 5
زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 6
زندگی انسان ها به روایتی مینیاتوری - تصویر 7
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه