رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین که مانند نقاشی ون گوگ است

عکاس جوان کوین زائولی 22 ساله عکس های بسیار زیبایی را از طبیعت آمریکای جنوبی گرفته است.

این عکاس خلاق عکس ها را از رشته کوه هورنوکال واقع در شمال آرژانتین در نزدیکی مرز بولیوی گرفته است، این کوه بخشی از شیاره هوماهواکا است که در سال 2003 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

رنگین کمانی از یازده لایه ی سنگی مختلف در این کوه که 4300 متر ارتفاع دارد، قرار گرفته است.

علاوه بر شکل گیری طبیعی فوق العاده، شما می توانید آثار به جای مانده از سکونت انسان ها که مربوط به 10000 سال قبل می باشد را ببینید.

رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین

رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین

رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین

رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین

رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین

رنگارنگ ترین رشته کوه جهان در آرژانتین

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه