دختری در نقش قلم مو

همه میدانیم بهترین قلمو ها برای نقاشی از موی طبیعی ساخته میشوند. عده ای در چین تصمیم گرفتند بجای خریدن قلمو از منبع آن برای نقاشی استفاده کنند. مشخص نیست که این حرکت یک حرکت هنری است یا نمایشی هر چه باشد مطمئنا احمقانه بنظر میرسد. ضمن اینکه در آخر نقاشی آنها به قدری نامشخص بود که در عکس ها هم منتشر نشده است .

 

دختری در نقش قلم مو - تصویر 1

دختری در نقش قلم مو - تصویر 2

دختری در نقش قلم مو - تصویر 3

دختری در نقش قلم مو - تصویر 4

دختری در نقش قلم مو - تصویر 5

دختری در نقش قلم مو - تصویر 6

دختری در نقش قلم مو - تصویر 7

دختری در نقش قلم مو - تصویر 8

دختری در نقش قلم مو - تصویر 9

دختری در نقش قلم مو - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه