خلق آثار هنری زیبا با پر ها

در این آلبوم باز هم شاهد آثار بسیار زیبای دیگری با استفاده از پر ها هستید.هنرمند خلاق و خوش ذوق Chris Maynard با استفاده از پر پرندگان مختلف و خلاقیت در برش و تزیین آنها آثاری بسیاز زیبا خلق کرده است.

 

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 1

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 2

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 3

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 4

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 5

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 6

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 7

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 8

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 9

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 10

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 11

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 12

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 13

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 14

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 15

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 16

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 17

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 18

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 19

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 20

خلق آثار هنری زیبا با پر ها - تصویر 21

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه