خسارات کشاورزان شهرستان مُهر

کشاورزان شهرستان مُهر در جنوب استان فارس به علت عدم انتقال محصولاتشان به بازارهای مصرف دچار خسارت جدی شده و بعضی کشاورزان محصولات خود را رها کرده اند.

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 1

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 2

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 3

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 4

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 5

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 6

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 7

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 8

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 9

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 10

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 11

 

خسارات کشاورزان شهرستان مُهر - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه