خانوم جان…. ! تپل جان…. !. وقتی نامزد گرامیتون میبره شما رو رستوران…وقتی غذا سفارش میدین میاد سر میز…. انقدر ناز نکنید که آی من رژیمم…من سیر شدم …من نمیخورم …. من چاق میشم …!. بابا نامزدتون با کلی شوق و ذوق شما رو آورده رستوران به اندازه یک نفر هم که بیشتر برای خودتون سفارش غذا ندادین که؟! کلی هم با علاقه داره پولی که کار کرده، زحمت کشیده و عرق جبین ریخته رو میده به اون غذا که آخرش شما نصفشو ول کنی رو میز و نخوری؟!؟!. نکن تپله من! فکر کردی همشو بخوری چاق میشی؟!. یه خبر جدید…. شما "چاق هستی" ...

خانوم جان….! تپل جان…..!

وقتی نامزد گرامیتون میبره شما رو رستوران…وقتی غذا سفارش میدین میاد سر میز…..


انقدر ناز نکنید که آی من رژیمم…من سیر شدم …من نمیخورم …. من چاق میشم …!


بابا نامزدتون با کلی شوق و ذوق شما رو آورده رستوران به اندازه یک نفر هم که بیشتر برای خودتون سفارش غذا ندادین که؟! کلی هم با علاقه داره پولی که کار کرده، زحمت کشیده و عرق جبین ریخته رو میده به اون غذا که آخرش شما نصفشو ول کنی رو میز و نخوری؟!؟!

نکن تپله من! فکر کردی همشو بخوری چاق میشی؟!
یه خبر جدید….
شما "چاق هستی" همین الانشم!!
با یه وعده غذا هم که چاق نمیشی!!
پس نزن تو ذوق نامزد بدبختت!!
آقا کیا با این حرف موافقن؟!

 

خانومای توپول ! - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه