حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند !

حیوانات روش خود را برای مقابله با باران دارند اما گاهی اوقات وقتی زیر برگ، گل، قارچ یا چیزهای دیگر قرار می گیرند، به نظر می آید که زیر چتر قرار دارند. بیشتر موجودات بزرگتر سعی می کنند هنگام باران خود را زیر سنگ، صخره یا درخت پنهان کنند و بعضی ها هم مانند خرس می توانند با یک تکان خود را از آب باران رها کنند. اورانگوتان و اغلب میمون ها از برگ درخت موز یا سایر درختان پهن برگ جنگلهای بومی خود به عنوان چتر استفاده می کنند. حتی ماهی ها و دوزیستانی که در آب زندگی می کنند هم هنگام باران دچار زحمت می شوند و به نقاط عمیق تر دریاچه یا برکه خود می روند تا از قطرات باران در امان باشند. اما می توانید به ندرت سنجاب ها را با یک چترواقعی ببینید!!

 

 

 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 1

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 2

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 3

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 4

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 5

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 6

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 7

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 8

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 9

باران
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 10

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 11

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 12

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 13

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 14

 
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 15

باران
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 16

باران
 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 17

 

 

حیوانات هنگام باران کجا پناه میگیرند ! - تصویر 18

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه