حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

پارک جانور شناسی "سان ست" در سال 1933 توسط انجمن تفریحی پارک منهتن تاسیس شد. این مجموعه بیش از 80 سال است که در امر آموزش و نگهداری از حیات وحش فعالیت می کند. دکتر ای.جی. فریک بنیانگذار باغ وحش و رییس سابق بخش جراحی دانشگاه دامپزشکی کانزاس مدت 43 سال در این مجموعه خدمت کرده است.

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 33

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 34

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 35

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 36

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 37

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 38

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 39

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 40

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 41

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 42

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 43

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 44

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 45

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 46

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 47

 

 

 

گروهی عکاس حرفه ای با حضور در پارک جانور شناسی "سان ست" سعی کرده اند با فراهم کردن فضایی شبیه به آتلیه از حیوانات این پارک عکاسی کنند. این گروه توانسته اند با نورپردازی های خاص و ایجاد زمینه های سیاه و سفید، از گونه های مختلف این پارک، عکس های ویژه ای را ثبت کنند.

 

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 48

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 49

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 50

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 51

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 52

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 53

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 54

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 55

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 56

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 57

 

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 58

حیوانات باغ وحش منهتن آمریکا - تصویر 59

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه