مراسم جشن تولد هانی نوروزی امروز با حضور اعضای خانواده مرحوم هادی نوروزی، بازیکنان پرسپولیس، خبرنگاران و هواداران در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد.

مراسم جشن تولد هانی نوروزی امروز با حضور اعضای خانواده مرحوم هادی نوروزی، بازیکنان پرسپولیس، خبرنگاران و هواداران در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد.

 

 

 

جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 1

 

جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 2
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 3
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 4
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 5
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 6
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 7
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 8
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 9
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 10
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 11
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 12
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 13
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 14
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 15
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 16
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 17
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 18
 
 
 
جشن تولد هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس - تصویر 19
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه