جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی

اولین دوره جشن بخشش با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و نیز تلاشگران در عرصه بخشش جوانان اعدامی شامگاه شنبه در تالار وحدت برگزار شد.

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 1

 

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 3

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 4

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 5

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 6

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 7

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 8

 
 
 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 10

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 11

 
 
 
جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 14
 
 
 

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 17

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 18

 
 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 19

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 20

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 21

 

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 22

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 25

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 27

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 28

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 29

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 30

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 32

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 35

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 36

جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 40

 
 
 
 
 
 
جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 47
 
 
 
 
 
 
 
جشن بخشش با حضور شخصیت های هنری، ورزشی و سیاسی - تصویر 56
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه