جشنواره مجسمه های یخی در چین

سی و یکمین جشنواره بین المللی مجسمه های برف و یخ این روزها در شهر هاربین چین در حال برگزاری است.این جشنواره که برگزاری آن از۱۰سال پیش آغاز شده، یکی از ۴ جشنواره بزرگ مجسمه های یخی در جهان به شمار می رود.

 

 

جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 1

 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 2
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 3
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 4
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 5
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 6
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 7
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 8
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 9
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 10
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 11
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 12
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 13
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 14
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 15
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 16
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 17
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 18
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 19
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 20
 • جشنواره مجسمه های یخی در چین - تصویر 21
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه